Tillverkning

Moderna metoder ger hög kvalitet

Vi använder oss av metoder som strängsprutning, co-extrudering och formsprutning. Bergmanplast var tidigt ute med strängsprutning, redan i början på 60-talet var den första maskinen på plats i våra lokaler i Gnarp, Hälsingland.

Idag har vi 16 produktionslinjer för strängsprutning och en formspruta. Maskinerna utnyttjas effektivt, dygnet runt. Tillverkningen sker i en mängd olika plastmaterial, som exempelvis ABS, PVC, HIPS, PE, PP, TPE och TPU.
Variationerna i material, modell, färg och funktion är oändliga.

STRÄNGSPRUTNING/EXTRUDERING OCH CO-EXTRUDERING

Vår huvudsakliga tillverkningsmetod är strängsprutning, också kallat extrudering. Metoden används för att tillverka plastprofiler och plastlister, rör och slang, tråd och lina och för att överplasta vajer och linor. Råvaran som vi använder är plastgranulat, alltså små plastkorn. De matas in i en varm cylinder och en skruv pressar plasten framåt medan den smälts successivt. Den nu varma plastmassan pressas igenom ett munstycke och sedan ett verktyg (ibland kallat matris) för att anta rätt form. Produkten kyls ned i vattenbad genom en kalibrering för att bli formstabil. Slutprodukten kan vara fönstertätningslister, hyllprofiler, lassolinor, affischlister och mycket annat. Det är verktyget och kalibreringen som är specifika för produkten som tillverkas.

Vi använder också co-extrudering. Det är en metod för att foga samman hård och mjuk plast eller olika plastmaterial med varandra. Man kopplar då ihop två maskiner vid munstycket/verktyget. Metoden används exempelvis till släplister för dörrar, noslist till sopspadar eller för att få en färgrand på en plastprofil. Med hjälp av co-extrudering kan vi alltså erbjuda finesser som förbättrar produktens funktion och utseende.

FORMSPRUTNING

Formsprutning är ett komplement i vårt erbjudande. Det är en tillverkningsmetod där plastgranulaten matas in i en varm cylinder och en skruv pressar plasten framåt medan den smälts successivt. Den nu varma plastmassan pressas in i en formlåsningsenhet. När plasten fyllt hela formverktyget och svalnat och blivit formstabil, så stöts produkten ut ifrån formverktyget. Formsprutning används för att tillverka exempelvis bussningar och rörvinklar.

EFTERBEARBETNING

Givetvis bearbetar vi också produkterna efter önskemål, detta kan ske under eller efter produktionen. Vi kan exempelvis klippa, borra, stansa, kapa och etikettera. Efterbearbetning kan vara en mängd olika saker det är helt beroende på vilken produkt det är och till hur stor del vi kan underlätta er process. Vi har stora möjligheter att göra dessa bearbetningar direkt i produktionen, vilket ökar kostnadseffektiviteten. Annars gör vi dem för hand efteråt.
Under produktionen i produktionslinjen innebär detta oftast en stansning, borrning eller applicering av tejp. Men det kan också vara att lägga på ett lager målarfärg, applicera en reflex, märka med EAN-kod eller etsa ett mönster. Det beror helt på vilket behovet är.
Efter produktionen kan det vara borrning efter ritning, gerkapning med olika vinklar, kit paketering, kundspecifika emballage så produkten är klar för butiken med mera.
Skicka in din förfrågan så hjälper vi dig!